Η ομάδα μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις απομαγνητοφωνήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Πρακτικά συνεδρίων
 • Πρακτικά διοικητικών συμβουλίων
 • Διαλέξεις
 • Focus Groups
 • Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων
 • Πρακτικά δημοτικών συμβουλίων
 • Απομαγνητοφώνηση αφηγήσεων
 • Απομαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνομιλιών

Αναλαμβάνουμε την απομαγνητοφώνηση αρχείων κάθε είδους όπως για παράδειγμα αρχεία wma, mp3, mp4, mpeg, avi, mm4a, wav κτλ.

Φροντίζουμε για την πιστή απομαγνητοφώνηση του υλικού σας κάνοντας αυστηρό έλεγχο.

Παραδίδουμε κάθε απομαγνητοφώνηση, τηρώντας πάντα την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα του έργου.

Οι απομαγνητοφωνήσεις μας έχουν ταχύτατους χρόνους παράδοσης και παραδίδονται κάθε φορά στην μορφή που επιθυμείτε. Εάν υπάρχει κάποια προθεσμία (deadline) παράδοσης μπορείτε να μας ενημερώσετε και να φροντίσουμε για τον κατάλληλο προγραμματισμό.

Για την αποστολή του υλικού σας πατήστε εδώ.

1-10 ώρες ηχητικού υλικού
στα Ελληνικά
40 ανά ώρα
Αυστηρή απόδοση κειμένου
Επανέλεγχος πριν την παράδοση
Μορφοποίηση κειμένου
Τμηματική παράδοση αρχείων
10-20 ώρες ηχητικού υλικού
στα Ελληνικά
38 ανά ώρα
Αυστηρή απόδοση κειμένου
Επανέλεγχος πριν την παράδοση
Μορφοποίηση κειμένου
Τμηματική παράδοση αρχείων
20+ ώρες ηχητικού υλικού
στα Ελληνικά
Ρωτήστε μας!
Αυστηρή απόδοση κειμένου
Επανέλεγχος πριν την παράδοση
Μορφοποίηση κειμένου
Τμηματική παράδοση αρχείων
1-10 ώρες ηχητικού υλικού
στα Αγγλικά
80 ανά ώρα
Αυστηρή απόδοση κειμένου
Επανέλεγχος πριν την παράδοση
Μορφοποίηση κειμένου
Τμηματική παράδοση αρχείων
10-20 ώρες ηχητικού υλικού
στα Αγγλικά
70 ανά ώρα
Αυστηρή απόδοση κειμένου
Επανέλεγχος πριν την παράδοση
Μορφοποίηση κειμένου
Τμηματική παράδοση αρχείων
10+ ώρες ηχητικού υλικού
στα Αγγλικά
Ρωτήστε μας!
Αυστηρή απόδοση κειμένου
Επανέλεγχος πριν την παράδοση
Μορφοποίηση κειμένου
Τμηματική παράδοση αρχείων

Ειδικοί Όροι:

 • Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 • Η χρέωση είναι με βάση την ώρα του ηχητικού υλικού.
 • Το κόστος επιμέλειας του κειμένου που μπορεί να απαιτείται περιλαμβάνεται στην τιμή.
 • Αν το αρχείο σας περιέχει θόρυβο (κακή ποιότητα, χαμηλή ένταση, ταυτόχρονες ομιλίες κλπ) ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση.