Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο DAKTILOGRAFISI.EU για επαγγελματικές υπηρεσίες αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

To DAKTILOGRAFISI.EU δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη και /ή Επισκέπτη της ιστοσελίδας της και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της μόνο προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, σχετικά με τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες και για ενημερωτικούς σκοπούς.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ζητήσετε να διορθωθούν, να μεταρρυθμιστούν ή και να διαγραφούν τα στοιχεία σας από τη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

To DAKTILOGRAFISI.EU δε δύναται να μεταβιβάσει τα στοιχεία οποιουδήποτε Χρήστη και / ή Επισκέπτη σε οποιονδήποτε τρίτο για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Όμως, στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία δημοσιοποιηθούν από οιουσδήποτε τρίτους, το DAKTILOGRAFISI.EU δε φέρει καμία ευθύνη.

To DAKTILOGRAFISI.EU δεσμεύεται για τη διατήρηση του απορρήτου του υλικού που επεξεργάζεται εκ μέρους των πελατών του.

Εφόσον το επιθυμείτε, ζητήστε μας να σας αποστείλουμε ένα συμφωνητικό τήρησης εχεμύθειας πριν από την έναρξη των εργασιών.