Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα του υλικού σας και το αντιμετωπίζουμε ως απόρρητο. Σε περίπτωση που χρειάζεστε έγγραφη βεβαίωση για αυτό μπορείτε να την αιτηθείτε.

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας αποστείλουμε μία ενυπόγραφη βεβαίωση εχεμύθειας σε οποιαδήποτε φάση του έργου που μας έχετε αναθέσει. Σας προτείνουμε, εφόσον σας ενδιαφέρει να έχετε μία τέτοια βεβαίωση, να τη ζητήσετε πριν την αποστολή του υλικού σας σε εμάς.