Η ομάδα μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις μεταφράσεις κειμένων από και προς την αγγλική γλώσσα. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε μεταφράσεις στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Ιατρική
  • Οικονομικές Επιστήμες – Marketing
  • Βιολογία- Χημεία
  • Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες
  • Παιδαγωγικά – Φιλολογία
  • Ψυχολογία

Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις επιστημονικών και τεχνικών κειμένων και εγχειριδίων (manuals) με ταχύτατους χρόνους παράδοσης, φροντίζοντας πάντα για ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Ειδικά στην περίπτωση μεταφράσεων manuals ή ειδικών εγγράφων με εικόνες κτλ είναι δυνατή η μετάφραση και των λέξεων πάνω στις εικόνες και η σχετική επεξεργασία των εικόνων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας στον τομέα της μετάφρασης.

Για την αποστολή του υλικού σας πατήστε εδώ.

Μετάφραση κειμένου απλής ορολογίας
από Ελληνικά σε Αγγλικά
10 / σελίδα
Αυστηρή απόδοση κειμένου
Επανέλεγχος πριν την παράδοση
Μορφοποίηση κειμένου
Ορθογραφικός Έλεγχος
Μετάφραση κειμένου απλής ορολογίας
από Αγγλικά σε Ελληνικά
10 / σελίδα
Αυστηρή απόδοση κειμένου
Επανέλεγχος πριν την παράδοση
Μορφοποίηση κειμένου
Ορθογραφικός Έλεγχος

Ειδικοί Όροι:

  • Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
  • Η μορφοποίηση που μπορεί να απαιτείται περιλαμβάνεται στην τιμή.
  • Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για μια σελίδα Α4 των 250 λέξεων.