1. Πώς γίνεται η πληρωμή?

Με την αποδοχή της προσφοράς μας δίνεται προκαταβολή 50% επί της συνολικής παραγγελίας, ενώ η εξόφληση γίνεται με τη συνολική παράδοση του έργου. Για εργασίες έως 100€ η προκαταβολή αφορά το συνολικό ποσό. Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα λάβετε το σχετικό παραστατικό με email.

2. Σε τι μορφή πρέπει να παραδώσω το υλικό προς επεξεργασία?

Η παράδοση του υλικού γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, με αρχεία τύπου wav, mp3, wma, m3u, mp4, pdf, doc, jpeg, tiff, avi, mov, png, ppt. Επίσης αν έχετε τα αρχεία προς επεξεργασία σε χειρόγραφα, βιβλία, CD, DVD κτλ μπορουμε να παραλάβουμε το υλικό σας από το χώρο σας μέσω courier με επιπλέον χρέωση.

3. Σε τι μορφή λαμβάνω τα αρχεία μου με την ολοκλήρωση του έργου;

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, τα αρχεία σας παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή όπως doc, pdf, ppt. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβετε τα αρχεία σας και σε φυσική μορφή όπως CD, DVD, φωτοαντίγραφα μέσω courier με μια επιπλέον χρέωση.

4. Ποιος είναι ο όγκος απομαγνητοφωνήσεων που αναλαμβάνετε?

Διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, επομένως αναλαμβάνουμε έργα κάθε μεγέθους. Συγκεκριμένα στα μεγάλα έργα δακτυλογραφήσεων και απομαγνητοφωνήσεων προτείνουμε στους πελάτες μας τη σταδιακή παράδοση του έργου σε επιμέρους τμήματα, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν μέρος των αρχείων πριν την ολοκλήρωση του έργου.

5. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης των απομαγνητοφωνήσεων?

Κάθε αρχείο προς απομαγνητοφώνηση έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και ως αποτέλεσμα ο καθορισμός του χρόνου παράδοσης εξαρτάται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως ποιότητα ήχου, με ή χωρίς περιβάλλοντα θόρυβο, παράσιτα, αριθμός συμμετεχόντων ομιλητών, τοπικές διάλεκτοι, ιδιόμορφη προφορά κτλ. Για αρχεία ηχητικού υλικού διάρκειας έως και 3 ώρες, ο χρόνος παράδοσης είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης μπορεί να μεταβληθεί αισθητά από τα παραπάνω ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας του.

6. Ποιο είναι το κόστος απομαγνητοφώνησης?

Το κόστος μιας απομαγνητοφώνησης υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια του υλικού δηλαδή με βάση τα συνολικά λεπτά της απομαγνητοφώνησης. Για το ακριβές κόστος συμβουλευτείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο στη σελίδα “Απομαγνητοφωνήσεις”.

7. Ποιο είναι το κόστος της δακτυλογράφησης?

Το κόστος της δακτυλογράφησης κειμένων σε μονοτονικό ή πολυτονικό υπολογίζεται από τον συνολικό αριθμό των λέξεων ανά σελίδα Α4. Ειδικά για σημειώσεις επιστημονικών κειμένων με μαθηματικούς τύπους και σύμβολα η χρέωση καθορίζεται ανά περίπτωση. Για το ακριβές κόστος συμβουλευτείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο στη σελίδα “Δακτυλογραφήσεις”.

8. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης των δακτυλογραφήσεων?

Στις δακτυλογραφήσεις ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται από τον όγκο της εργασίας και τη δυσκολία του κειμένου. Για τη δακτυλογράφηση 50 σελίδων ευανάγνωστου χειρόγραφου στα ελληνικά ο χρόνος παράδοσης είναι 1-2 εργάσιμες ημέρες.

9. Τι είδους μεταφράσεις αναλαμβάνετε?

Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις τεχνικών εγχειριδίων (manuals), επιστημονικών και ιατρικών κειμένων από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Επίσης αναλαμβάνουμε τη μετάφραση επιστημονικών άρθρων και βιβλίων για την εκπόνηση διπλωματικών μελετών.